Richard 111 film still 1

posted by Movieman in and have Comments (2)

2 Responses to “Richard 111 film still 1”

 1. ولی هر
  درب ضد سرقت
  که بتوان به اصالت سازنده آن پی برد و به طور کلی سازنده آن خوشنام باشد بین تولید کنندگان
  درب ضد سرقت
  و
  درب ضد سرقت
  تولید کارخانه ای باشد

 2. ولی در مقابل آن
  درب ضد سرقت لابي
  به دربی گفته می شود که ظاهری مشابه
  درب لابي ضد سرقت
  داشته ولی بجای ساختار چوبی داخلی از ساختار فلزی مقاوم در برابر فشار و خمش استفاده کند

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment